เรซินอัดลายใบผักตบ(Veiners Eichhornia crassipes leaf )

SKU : LR-1017

ลายผักตบ ใช้กับ ดอกบัวหลวง ดอกบัวสาย บัวดิน ฯลฯ

Size L (W. 60 g.)

Size M (W. 35 g.)

Product not found

Quantity
Price

60.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 65,392