• พิมพ์ตัดใบรวงข้าว (Mold cotter Spike Rice leaves)
  180.00 ฿
  190.00 ฿  (-5%)

  Variants available

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมว่าน 4 ทิศ(Aluminum mold cutter Amaryllis / Hippeastrum )
  250.00 ฿

  Variants available

 • พิมพ์ตัดดอก + ใบมอร์นิ่งเกอรี่ ( Aluminum Mold cutter Morning glory flower )
  250.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดดอก + ใบแกลดิโอลัส ( Aluminum Mold cutter Gladiolus flower )
  250.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมดอกบานชื่น (Aluminum mold cutter zinnia flowers)
  480.00 ฿

  Variants available

 • ใบเตย (Pandan Leaves)
  150.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมดอก + ใบ ยี่หุบ Mold cutter Magnolia co co (Yee Hoop)
  250.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมดอก + ใบ พุดชมพู (Aluminum mold cutter Kopsia fruticosa)
  195.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมว่านสิบแสน หรือดอกร้อยล้าน(Aluminum mold cutter Clivia Miniata)
  320.00 ฿

  Variants available

 • พิมพ์อลูมิเนียมดอกหฤทัยหยาดทิพย์(Aluminum mold cutter Bleeding Heart flowers)
  120.00 ฿

  Variants available

 • พิมพ์ตัดใบฟักทอง (Mold cutter Pumpkin Leaf)
  320.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมดอกอินทนิล(Aluminum mold cutter Lagerstroemia speciosa )
  199.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมใบโพธิ์เงิน-ทอง(Aluminum mold cutter Ficus religiosa L. leaves )Bodhi Tree
  199.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมฐานบัว(Aluminum mold cutter Lotus Base Include petals)
  220.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมดอกรักแรก(รักเร่)(Aluminum mold cutter Dahlin + leaves )
  380.00 ฿

   

 • พิมพ์ตัดอลูมิเนียมดอกแอฟริกันบลูลินลี่(Aluminum mold cutter African Blue Lily + leaves )
  230.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมดอกพุดสี+ใบ(Aluminum mold cutter Brunfelsia hopeana Benth + leaves )
  199.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมตันลีลลาวดีใบลูกศร(Aluminum mold cutter Plumeria pudica + leaves )
  220.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมตัดต้นและฝัก(Aluminum mold cutter Maize + leaves )
  195.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมตัดดอก+ใบพุดน้ำบุศย์ (Aluminum mold cutter Gardenia carinata Wallich. + leaves )
  250.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมตัดดอก+ใบกุหลาบ (Aluminum mold cutter roses + leaves )
  250.00 ฿

   

 • พิมพ์อลูมิเนียมตัดดอกดาวเรือง+ใบ แบบรวมกลีบ(Aluminum mold cutter Marigolds+ leaves )
  420.00 ฿

  Variants available

 • พิมพ์อลูมิเนียมตัดดอกกระเจียว(ดอกปทุมมา)+ใบ(Aluminum mold cutter Curcuma alismatifolia (Siam tulip) + leaves )
  220.00 ฿

  Variants available

 • พิมพ์อลูมิเนียมตัดดอกสุพรรณิการ์+ใบ(Aluminum mold cutter Cochlospermum regium+ leaves )
  220.00 ฿

  Variants available


Visitors: 75,055