สินค้าประดิษฐ์ (Artificial product)

รายละเอียดทั้งหมด :

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำมาจากดินแก้ว เป็นสินค้าที่ทำด้วยมือทั้งหมด

Products at do from kaewclay , goods is handmade.

 หมายเหตุ

การสั่งสินค้า ต้องสั่งล่วงหน้า 15 วัน - 3 เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวน
 
 
 
note :
 
Ordering a purchase , must order   15 day – 3   in advance month
(Depend on the amount)
Visitors: 65,392