ค่าขนส่งภายในประเทศ

เป็นการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (ไปรษณีย์ไทย) ภายในประเทศ

น้ำหนัก 100 - 20000 กรัม

1. จัดส่งธรรมดา eCo Post 

    ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ  3 - 4  วัน

3. จัดส่งแบบ  EMS  

   ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ  1 - 2  วัน

Visitors: 65,399