ค่าขนส่งภายในประเทศ

เป็นการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (ไปรษณีย์ไทย) ภายในประเทศ

น้ำหนัก 100 - 20000 กรัม

1. จัดส่งธรรมดา eCo Post 

    ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ  3 - 4  วัน

3. จัดส่งแบบ  EMS  

   ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ  1 - 2  วัน

ค่าขนส่งภายในประเทศ

 • กล่องพัสดุ
  65.00 ฿

  Variants available

 • ค่าขนส่ง(น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 10000 กรัม)
  250.00 ฿

  Variants available

 • ค่าขนส่ง(น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 9000 กรัม)
  250.00 ฿

  Variants available

 • ค่าขนส่ง(น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 8000 กรัม)
  240.00 ฿

  Variants available

Visitors: 81,479