วัสดุอุปกรณ์ทำดอกไม้ Artificial flower materials

           

วัสดุใช้เป็นส่วนประกอบในการทำดอกไม้และงานปั้น

เช่น สีน้ำมัน สีอคริลิค พู่กัน แผ่นรีดดิน เกสรดอกไม้ ลวด ฟลอร่าทป ตุ้มสำลี 

โฟม กาว กล่องพลาสติก ครีมพอนด์ส ฯลฯ

      
Visitors: 65,398