ดินแก้ว KAEWCLAY

เป็นดินที่ใช้เพื่องานประดิษฐ์ที่ต้องการความละเอียด

1. เนื้อดินเป็นสีขาว เมื่อใช้งานให้ใช้สีผสมลงในเนื้อดิน ก่อนจะทำชิ้นงาน

2. เนื้อดินถ้าไม่ผสมสี เวลาแห้งเนื้อจะขุ่นค่อนข้างใส

3. ดินจะแห้งเองในอุณหภูมิปกติ (ไม่ต้องอบ)

4. ชิ้นงานเมื่อแห้งผิวสัมผัสจะไม่แข็งกระด้าง

Visitors: 44,473